• Hoofdsponsor

 • AVG

  Zoals iedereen al gemerkt heeft, treedt een nieuwe wet over de verwerking van persoonsgegevens in werking. Ook SV Koedijk zal aan deze wet moeten voldoen.

  Op onze website staat het Privacy beleid van SV Koedijk onder het menu “ De Omnivereniging / Privacy ”.

  De afkorting AVG betekent: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Belangrijke informatie voor onze leden wordt hier in 10 punten weergegeven: 

  1. SV Koedijk beschermt de persoonsgegevens van haar leden en contacten
  2. Een (nieuw) lid gaat akkoord met het feit dat SV Koedijk persoonsgegevens verwerkt in haar administratie voor de uitoefening van haar taken als sportvereniging.
  3. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, behalve aan Sportlink en Club Collect voor respectievelijk de registratie bij de sportbonden KNVB/NHV en de contributie-inning.
  4. Bij zeer speciale evenementen kan het voorkomen dat bijzondere persoonsgegevens moeten worden verwerkt, alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende leden. Deze schriftelijke toestemming wordt vastgelegd in de administratie van SV Koedijk.
  5. Bij mailen dient gebruikt te worden gemaakt van de bcc i.p.v. cc. Emailadressen zijn tenslotte ook persoonsgegevens.
  6. Elk lid kan inzicht krijgen in welke persoonsgegevens worden verwerkt en deze eventueel laten wijzigen. Dit verzoek kan worden ingediend bij de betreffende sporttak voor contact met de juiste functionaris bij SV Koedijk
  7. Het is belangrijk te weten dat publicatie van foto’s op de website svkoedijk.nl niet is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de betreffende leden of ouders/verzorgers. Publicatie van foto’s op een facebookpagina geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van SV Koedijk en daarvoor geldt een persoonlijke verantwoordelijkheid.
  8. Deze regeling is voor een sportvereniging als SV Koedijk niet praktisch. Daarom is SV Koedijk bezig een algemene richtlijn op te stellen voor het publiceren van foto’s, welke voldoet aan de wet.
  9. Voor een eventueel optredende datalek geldt een procedure richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
  10. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met secretaris@svkoedijk.nl